728 x 90

محکوم‌کردن موج اعدامها و نقض حقوق‌بشر در ایران توسط نمایندگان کشورها پس از سخنرانی عاصمه جهانگیر

اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل
اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل
اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل متحد
سخنان نمایندگان کشورها پس از سخنرانی عاصمه جهانگیر
محکوم‌کردن موج اعدامها و نقض حقوق‌بشر در ایران
و تأکید بر ضرورت بازدید گزارشگر ویژه از ایران
 
در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی، پس از ارائهٴ گزارش شش‌ماهه خانم عاصمه جهانگیر، نمایندهٴ آمریکا طی سخنانی خواهان بازدید گزارشگر ویژه از ایران شد، و گفت: «ما تلافی‌جویی‌های جاری حکومت ایران را علیه افرادی که با گزارشگر ویژه ارتباط برقرار می‌کنند محکوم می‌کنیم... گزارشگر ویژه گزارشهای متعددی را درباره استفاده از شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز زندانیان دریافت کرده است؛ از جمله... قطع اعضای بدن، سنگسار و شلاق‌زدن به‌عنوان مجازات و شکنجه‌های فیزیکی و روانی برای اعتراف اجباری.
 
 نماینده آمریکا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نماینده آمریکا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
 
ما در نگرانی گزارشگر نسبت به رفتار غیرانسانی با زندانیان عقیدتی اشتراک نظر داریم؛ از جمله منع رسیدگی‌های پزشکی که بسیاری را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد».
وی با محکومیت موج اعدام‌ها، از جمله اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی به سایر اقدامات سرکوبگرانهٴ رژیم علیه پیروان مذاهب مختلف نیز اشاره کرد.

نمایندهٴ انگلستان در سخنانش، تأکید کرد: ما تماماً از فراخوان برای منجمد کردن مجازات مرگ، از جمله لغو فوری مجازات مرگ برای کودکان (در ایران)، حمایت می‌کنیم...
وی از رژیم آخوندی خواست، اجازهٴ دسترسی کامل گزارشگر ویژه ملل‌متحد به ایران را بدهد.
 نماینده انگلستان در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نمایندهٴ آلمان در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی

 پس از آن نمایندهٴ ایرلند نگرانی عمیق کشورش را نسبت به موج اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوان ابراز کرد، و گفت: «ما حکومت ایران را فرا می‌خوانیم تا با هدف لغو مجازات مرگ، اعدامها را به‌حالت تعلیق درآورد».
وی افزود: «ما با نگرانی متوجه وخامت وضعیت برای مدافعان حقوق‌بشر هستیم که از حق خود برای آزادی عقیده و بیان استفاده می‌کنند...»

 نماینده ایرلند در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نماینده ایرلند در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی 
نمایندهٴ نروژ نیز نگرانی کشورش را نسبت به نقض حقوق‌بشر توسط رژیم در زمینه‌های مختلف ابراز کرد؛ از جمله استمرار اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سانسور اینترنت و مطبوعات و دستگیری و بازداشت خودسرانهٴ مدافعان حقوق‌بشر.

نماینده نروژ در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نماینده نروژ در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی 
 
سپس نمایندهٴ آلمان تأکید کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان وخیم است... آلمان به‌طور خاص نگران اعدامها است که هم‌چنان با نرخ هشداردهنده‌یی جریان دارد...
نماینده آلمان در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نمایندهٴ آلمان در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی

نمایندهٴ کانادا در سخنانش بر وجود مختلف نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی انگشت گذاشت و از جمله بر این موارد تأکید کرد: اعدام متهمان نوجوان، بازداشت و دستگیریهای خودسرانه، فقدان روند مناسب قضایی، تبعیض جاری علیه زنان، قومیتها و پیروان مذاهب مختلف.
وی گفت: «ما هم‌چنین عمیقاً نگران گزارشها درباره اقداماتی هستیم که به‌منظور جلوگیری از تلاش افراد برای دسترسی به اطلاعات و تلاش برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق‌بشر در گذشته صورت می‌گیرد».
نماینده کانادا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی

نماینده کانادا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی

نماینده اتحادیه اروپا در سخنان خود گفت: ما هم‌چنان نسبت به وضعیت حقوق‌بشر (در ایران) نگرانیم. اعدام متهمان نوجوان، با نرخی بی‌سابقه ادامه یافته است. ما هم‌چنان از (رژیم) ایران می‌خواهیم که فوراً مجازات مرگ را به‌خصوص در ارتباط با (متهمان) نوجوان لغو کند...
نمایندهٴ اتحادیه اروپا نیز از رژیم آخوندی خواست که اجازهٴ بازدید گزارشگر ویژه از ایران را بدهد.
نماینده اتحادیه اروپا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نماینده اتحادیه اروپا در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
 
نمایندهٴ جمهوری چک گفت: ما به‌طور خاص از این‌که اجرای مجازات مرگ، به‌ویژه اعدام نوجوانان با نرخی هشداردهنده، ادامه می‌یابد، شوکه شده‌ایم.
در ادامه این جلسه خانم جهانگیر به سؤالات هیأتها پاسخ گفت. وی بار دیگر بر لزوم بازدید خود از ایران تأکید کرد، و افزود: من اطلاعاتم را از ایرانیان در داخل و خارج کشور به‌دست می‌آورم و به همین دلیل در بیانیه‌ام از آنها تقدیر کردم، چون از ریسکی که آنها تقبل می‌کنند، آگاهم... من تا وقتی این اطلاعات را تدقیق نکرده باشم، آن‌را وارد گزارشم نمی‌کنم».
نماینده جمهوری چک در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی
نماینده جمهوری چک در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی 
 
پس از آن نمایندهٴ فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، نسبت به گزارش گزارشگر ویژه و محکومیت بین‌المللی موج اعدامها و جنایات رژیم آخوندی با غیظ و سراسیمگی واکنش نشان داد و در پاسخ به فراخوانهای فزاینده برای بازدید گزارشگر از ایران با وقاحت گفت: اگر 192گزارشگر ویژه برای همهٴ کشورهای عضو سازمان ملل وجود داشت، ما از او استقبال می‌کردیم! ما با بررسی دوره‌یی جهانی (حقوق‌بشر) و مأموریت گزارشگر ویژه، این‌طور برخورد می‌کنیم!

دیکتاتوری آخوندی وحشت‌زده از اعتلای کارزار دادخواهی و راه یافتن آن پس از ۲۹سال به گزارش رسمی گزارشگر ویژه ملل‌متحد و کمیته سوم مجمع عمومی، واکنشی به‌شدت هراسان نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم در واکنش به این گزارش گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارشگر ویژه و گزارشهایی که به مجمع عمومی و شورای حقوق‌بشر ارایه می‌کنند، موضعی اصولی و مبتنی بر ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق‌بشر در کشورمان است. بر همین اساس، معتقدیم گزارشهای گزارشگر ویژه بر پایه قطعنامه‌یی غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبتنی بر اهداف و اغراضِ سیاسی و بدخواهانه‌ی معدود کشورهای مشخص و مغرض تهیه و ارائه می‌شوند و لذا فاقد مشروعیت و اعتبار است.

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم گفت پاسخ حکومت آخوندی را نماینده رژیم در اجلاس کمیته سوم قرائت کرده است.

اشاره وی به اظهارات نماینده فاشیسم مذهبی است که با وقاحت و فضیحت بسیار گفته بود اگر 192گزارشگر ویژه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل تعیین شود، آنگاه رژیم به خانم جهانگیر اجازه خواهد داد که به ایران سفر کند.