728 x 90

خودکشی همزمان دو دختر جوان با سقوط از پل چمران اصفهان + فیلم

خودکشی دو دختر جوان با سقوط از پل در اصفهان
خودکشی دو دختر جوان با سقوط از پل در اصفهان
روز شنبه ۲۹مهرماه ۹۶دو دختر جوان در اصفهان خود را از پل موسوم به چمران در این شهر به پایین پرت کرده‌اند و دست به خودکشی زدند. بنا‌ به گزارشهای دریافتی این دو دختر حدود 18سال سن دارند. یکی از آنها هوشیاری خود را از دست داده و احتمال زنده ماندن او بسیار کم است و دختر دوم نیز با شکستگی تمام اعضای بدن روبه‌رو است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fa21c8c4-dcf4-4a40-91bb-0a542793b157"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات