728 x 90

اعتراض انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید به موج فزاینده اعدامها در ایران

اطلاعیه سازمان حقوق بشری به قابیل دست نزنید
اطلاعیه سازمان حقوق بشری به قابیل دست نزنید
انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید با صدور اطلاعیه‌ای درباره موج فزاینده اعدامها توسط رژیم آخوندی به‌عنوان رکوردار اعدام در جهان اعلام کرد: برای شناخت ماهیت این رژیم خون‌آشام مهم است که به قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988 اشاره شود که دولت فعلی ادامه دهنده همان قتل‌عام است، قتل‌عامی که اخیراً گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران به آن اشاره می‌کند و همین رژیم اخیراً اذعان کرده که آن قتل‌عام را انجام داده است.

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید با اشاره به حضور آخوند دژخیم مصطفی پورمحمدی و دژخیم علیرضا آوایی، دو تن از اعضای هیأتهای مرگ در تهران و خوزستان، در دولتهای اول و دوم آخوند روحانی می‌افزاید: سکوت جامعه بین‌المللی در این باره باعث تشویق رژیم به ادامه نقض استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حقوق‌بشر شده است. به این خاطر مهم است که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد که در نیویورک جریان دارد، یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در رابطه با قتل‌عام 67 تشکیل دهد و از رژیم حاکم بر ایران بخواهد که حکم اعدام را متوقف کند. لغو اعدام و احترام به حقوق‌بشر بایستی در مرکز هرگونه ملاقات چند جانبه یا دوجانبه با رژیم حاکم بر ایران باشد.