728 x 90

اعدام یک زندانی جوان در رشت

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان مرکزی رشت بدار آویخت. این زندانی 24ساله بنام حمیدرضا خوشبخت صبح روز شنبه 22مهر اعدام شد. وی از چهار سال پیش در زندان به‌سر می‌برد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7da292ee-f366-4c49-b289-678b40cbf6f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات