728 x 90

تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان خوابگاه بهارستان علوم‌پزشکی شهرکرد +عکس

تجمع و اعتراض دانشجویان خوابگاه بهارستان علوم‌ پزشکی شهرکرد
تجمع و اعتراض دانشجویان خوابگاه بهارستان علوم‌ پزشکی شهرکرد
در ادامه تجمع و اعتراض دانشجویان خوابگاه بهارستان علوم‌پزشکی شهرکرد، دانشجویان بار دیگر یکشنبه شب ۱۶مهرماه 96 درمقابل درب این خوابگاه تجمع کردند و به فوت دانشجوی این خوابگاه بر اثر گازگرفتگی اعتراض کردند. 

تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان خوابگاه بهارستان علوم‌پزشکی شهرکرد