728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض فوت یکی از دانشجویان در شهر کرد + فیلم

اعتراض دانشجویان شهرکرد
اعتراض دانشجویان شهرکرد
روز یکشنبه 16مهر 96 جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در اعتراض به فوت یکی از دانشجویان به نام زهره که گفته می‌شود به‌دلیل نشت گاز در خوابگاه جان خود را از دست داده مقابل دانشگاه تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس دانشگاه شدند.

پزشکی قانونی با فشار کارگزاران رژیم دلیل مرگ او را سکته اعلام کرد. دانشجویان در اعتراض به این ظلم امروز یکشنبه ۱۶مهر مقابل دانشگاه تجمع کرده و خواستار استعفای رئیس دانشگاه شدند. !

مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وارد صحنه شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e420a887-4f44-4c58-8f92-e1b9d4661e51"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات