728 x 90

درگیری غارت‌شدگان با مأموران نیروی انتظامی در خرم‌آباد + فیلم

درگیری غارت‌شدگان با مأموران نیروی انتظامی در خرم‌آباد
درگیری غارت‌شدگان با مأموران نیروی انتظامی در خرم‌آباد
بنا‌ به گزارشهای دریافتی ظهر روز چهارشنبه 12مهر ماه؛ 96غارت‌شدگان آرمان وابسته به سپاه پاسداران در مقابل استانداری رژیم در خرم‌آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.

بنا‌ به این گزارش مأموران جنایتکار نیروی انتظامی برای متفرق کردن غارت‌شدگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. این درگیریها ساعتها ادامه داشت.