728 x 90

چهاردهمین روز اعتصاب‌غذای زندانی اهل سنت حمزه درویش

اعتصاب‌غذای زندانی اهل سنت حمزه درویش
اعتصاب‌غذای زندانی اهل سنت حمزه درویش
حمزه درویش زندانی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج چهاردهمین روز اعتصاب‌غذای خود را سپری کرد. وی در اعتراض به خلف وعده دژخیمان زندان، اعتصاب‌غذای خود را مجدداً از ۲۰شهریورماه از سر گرفت.

این زندانی اهل سنت 16شهریورماه پس از ۲۸روز به اعتصاب‌غذای خود پایان داده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6213cba2-49c2-4273-ae51-58052291c708"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات