728 x 90

اعتراف پاسدار حاجی‌زاده به شتاب در توسعه صنایع موشکی رژیم

اعتراف پاسدار حاجی‌زاده سرکرده نیروی هوا فضای پاسداران
اعتراف پاسدار حاجی‌زاده سرکرده نیروی هوا فضای پاسداران
سرکرده نیروی هوا فضای پاسداران گفت: پس از انتقاد آمریکا از برنامه موشکی ما این کار شتاب گرفته است.

پاسدار حاجی‌زاده گفت: ما در زمینه صنایع موشکی به خودکفایی رسیده‌ایم، وی که روز دوشنبه ۳مهرماه ۹۶ در مراسمی صحبت می‌کرد تأکید کرد که تمامی طرح های ما داخلی است و نیروهای ما هر زمان که اراده کنند انجام می‌دهند.

پاسدار حاجی‌زاده در عین‌حال که قدرت‌نمایی پوشالی می‌کرد ولی نتوانست ترس خود را از مردم و مقاومت ایران پنهان کند گفت:‌ خطر مهم‌تری که نظام را تهدید می‌کند داخلی، تفرقه، بیکاری و استفاده کردن از فرصت جوان بودن کشور است، تحت تاثیرعملیات روانی «دشمن» قرار گرفتن است.

وی هم‌چنین اعتراف کرد که نه اقتصاد مقاومتی و نه استفاده از نیروهای سرکوبگر و طرح‌های سرکوبگرانه امر به معروف و نهی از منکر هم دیگر دردی از این رژیم دوا نمی‌کند.