728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران و دانشجویان و معلمان برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی

تجمع اعتراضی برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی
تجمع اعتراضی برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی
صبح امروز دوشنبه ۳مهرماه ۹۶ جمعی از کارگران شرکت واحد و دانشجویان و تعدادی از معلمان و فعالان کارگری برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی؛ مقابل وزارت کار رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 تجمع اعتراضی برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی

تجمع‌کنندگان دستنوشته‌هایی را به همین منظور در دست گرفته‌اند که روی یکی از آنها نوشته است: «رضا شهابی تنها به‌دلیل دفاع از حق کارگران زندانی شده است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/003d5ccf-b8ae-408e-9c0d-c2f1ca2db2c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات