728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در شیراز، شوشتر، بوشهر و خرم‌آباد + فیلم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در شیراز
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در شیراز
روز شنبه اول مهر غارت‌شدگان مؤسسه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شیراز، شوشتر، بوشهر  تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان باز گرداندن اموال به غارت رفته خود شدند.

در شیراز غارت‌شدگان در داخل و بیرون شعبه غارتگر ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار هیهات منا الذله سر دادند.

در شوشتر و خرم‌آباد نیز غارت‌شدگان در مقابل شعبه غارتگر ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند.
 
در بوشهر، مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی غارت‌شدگان معترض را در داخل شعبه کاسپین زندانی کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات