728 x 90

فراخوان به جمع‌آوری و ارسال اسامی و مشخصات آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ در سراسر کشور

جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی
هم میهنان عزیز! جوانان مجاهد و مبارز
۲۹سال پیش درست در چنین روزهایی خمینی ضدبشر و خیل عظیمی از جنایتکاران ریز و درشت دستگاه قضاییه و زندان و سپاه او در یک شبیخون مغول‌وار به زندانیان بی‌گناه مجاهد و مبارز در سراسر کشور؛ ۳۰هزار تن از آنان را اعدام نمودند. آدمکشان و جنایتکاران، به همین هم اکتفا نکردند و حتی دادن نشانی مزار و زمان اعدام این زندانیان قهرمان را از ما دریغ کردند. جلادان و دژخیمان حتی حق سوگواری و گرفتن مراسم برای فرزندانمان را از ما دریغ کردند و نصب عکس عزیزانمان را بر دیوار خانه جرم شمردند.

اما جنبش دادخواهی در یک‌سال گذشته؛ جوشش خون آن جاودانه‌فروغ ها که با ایستادگی بی‌نظیر خود؛ بر عهدشان با خدا و خلق وفا کردند بیش‌از‌پیش گریبان دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را گرفت و موضوع قتل‌عام 67 به پرسشی در سطح جامعه تبدیل شد. با اجتماعی شدن جنبش دادخواهی، هموطنانمان از سراسر کشور با ارسال عکسهای قتل‌عام شدگان و اسامی آنها و عکس و فیلم و گزارش از مزارهای کشف شده و کشف ناشده آنها و بالاخره گورهای جمعی بازمانده از آن دوران؛ سهم بزرگی را در اعتلای جنبش دادخواهی ایفا کردند.

هم میهنان عزیز!
همان‌طور که در ایام نمایش انتخابات اخیر بیش از گذشته روشن شد؛ اساس و پایه این حاکمیت متشکل از همان قاتلان و شکنجه‌گران و جانیانی است که مستقیم و یا غیرمستقیم در قتل‌عام زندانیان سال ۶۷ دخالت داشتند. بسیاری از آنان اینک رنگ و لباس عوض کرده و هر یک در مقامی نقش جدیدی بازی می‌کنند و لازم است که برای معرفی و شناسایی آنان به یک تلاش جدید دست بزنیم.

در مورد نقش مسئؤلان قتل‌عام در رژیم آخوندی اشاره به همین نکته کافی است که هم پورمحمدی وزیر دادگستری اول روحانی به‌اصطلاح معتدل و هم علیرضا آوایی وزیر دادگستری جدید او هر دو از مسئولان قتل‌عام 1367 هستند و باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. وقتی وزیر دادگستری و مقامات قضایی این رژیم مسئولان قتل‌عام بوده‌اند، شما می‌توانید حدس بزنید که در دیگر نهادها و مؤسسات این رژیم چه خبر است!

لذا ما مادران و خانواده‌های زندانیان قتل‌عام شده ۶۷ از عموم هموطنان، زندانیان سیاسی آزاد شده و خانواده‌های آنها و... تقاضا می‌کنیم علاوه بر اسامی و مشخصات شهدا و محل دفنشان، هرگونه اسم و مشخصات و رد و نشانی از آمران و عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی دارند؛ آن را به دفاتر مجاهدین و شورای ملی مقاومت برسانند.

علاوه بر قتل‌عام 67؛ در صورتی که هرگونه اسم و مشخصاتی از قاتلان؛ شکنجه‌گران و زندانبانان در هر برهه‌ و زمانی از حاکمیت ننگین ولایت فقیه و در هر زندان و شهری را در دست دارید؛ آن را نیز با ذکر جزییات هر چه بیشتر به آدرسهای مجاهدین و شورای ملی مقاومت ارسال نمایید.

بدیهی است این اطلاعات و داده‌ها برای افشا و رسوا کردن قاتلان و ارسال آن به مراجع ذیصلاح بین‌المللی برای به محاکمه کشاندن این جانیان بسیار ضروری است.

جمع‌آوری و ارسال این اطلاعات یک گام بسیار مهم در پیشبرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام 1367 است.
پیش بسوی محاکمه سردمداران رژیم آخوندی و مسئولان قتل‌عام 67

مرگ بر خامنه‌ای- درود بر رجوی
خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی
2۹شهریور 1396

 

آدرس تلگرام جنبش دادخواهی: @massacre_67