728 x 90

سیاستهای اروپا از زبان ژان کلود یونکر

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سیاستهای این اتحادیه را تشریح کرد. وی تصریح کرد: ‌اروپا بعد از خروج انگلستان هم به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

ژان کلود یونکر در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا 24شهریور 96 از برنامه‌یی بلند پروازانه برای بازگرداندن اتحادیه اروپا در مسیر درست پس از خروج انگلستان خبر داد.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این سخنان با تأکید بر اصل شفافیت در همکاریهای تجاری خواستار گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کشورهای اروپایی شد.

ژان کلود یونکر بر اهمیت احترام به اصول آزادی و حاکمیت قانون در اروپای مرکزی تأکید کرد و گفت: «عضویت در اتحادیه‌ای که اساس آن بر حاکمیت قانون بنا نهاده شده به منزله پذیرش نهایی تصمیم های حقوقی و قانونی و احترام به آنهاست».

ژان کلود یونکر بخشی از سخنان خود را به بحران مهاجرت در اروپا اختصاص داد و گفت: «کمیسیون در پایان ماه جاری پیشنهادهای تازه‌یی را برای بازگرداندن برخی مهاجران، گشودن راههای جدید برای پذیرش قانونی پناهجویان و کمک‌رسانی به کشورهای شمال آفریقا ارائه می‌کند. افرادی که از نظر قانونی شرایط لازم برای ماندن در اروپا را ندارند باید به کشورهای خود باز گردند.»

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به ضرورت تشکیل یک وزارتخانه اقتصاد واحد اروپایی برای داشتن قدرت مانور و یافتن سریعتر راه‌حل بحرانها گفت: «وزیر اقتصاد و دارایی اروپا باید هماهنگیهای لازم جهت دسترسی اتحادیه اروپا به کلیه ابزارهای مالی لازم را انجام دهد تا در صورت مواجه شدن یکی از اعضا با رکود اقتصادی و یا برای مقابله با شرایط بحرانی بتوان آن را به جریان انداخت».

ژان کلود ضمن ابراز تأسف از درخواست انگلستان برای جدایی از اتحادیه اروپا تصریح کرد: «ما باید به تصمیم مردم انگلستان احترام بگذاریم اما در عین‌حال به راه خود ادامه خواهیم داد زیرا خروج انگلستان همه چیز نیست، این واقعه آینده اروپا را تشکیل نمی‌دهد».