728 x 90

پایان موقت اعتصاب‌غذا توسط گروهی از زندانیان سیاسی گوهردشت

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
گروهی از زندانیان سیاسی گوهردشت طی بیانیه‌یی درباره پایان موقت اعتصاب غذا، اعلام کردند:
 ملت شریف ایران،
نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری،
هم‌چنان که استحضار دارید 40روز از اعتصاب‌غذای ما زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان گوهردشت در اعتراض به سلب حقوق اولیه انسانی و رفتارهای خشن و مغایر کرامت انسانی زندانیان می‌گذرد.

طی این مدت از ابتدایی‌ترین امکانات ِ حتی قانونی زندان و دسترسی به رسیدگیهای قانونی زندان و دسترسی به رسیدگیهای پزشکی محروم بوده‌ایم. اگر ‌چه دست‌اندرکاران و مسئولان زندان و قوه ‌قضاییه سعی در انکار اعتراض و اعتصاب ما داشته‌اند، اما هم‌چنان بر پیگیری مطالباتمان پای خواهیم فشرد.

به‌رغم این‌که تاکنون هیچ‌کدام از خواسته‌های ما اجابت نشده و کماکان در شرایط غیرانسانی زندان به‌سر می‌بریم، ولی بنا‌به‌ درخواست افراد و گروههای اجتماعی و سیاسی داخل کشور از جمله فعالان کارگری، زنان، معلمان، دانشجویان، زندانیان سیاسی کنونی و سابق، و مادران پارک لاله و نیز پارلمانترهای انگلستان، ایتالیا، آلمان و پارلمان اروپا، سازمان عفو بین‌الملل و سایر شخصیتها و نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی و نگرانی خانواده‌هایمان، با احترام و سپاس از حمایتهای بی‌دریغتان، از روز جمعه 17شهریورماه 96 پس از 40روز موقتاً به اعتصاب‌غذای خود پایان می‌دهیم و آن را به روزه سیاسی اعتراضی تبدیل می‌کنیم و چنان‌چه مطالبات ما محقق نشود مجدداً اعتصاب‌غذا را آغاز خواهیم کرد.

هموطنان شریف!
باید اذعان کنیم، مقاومت 40روزه ما در شرایط بسیار دشوار زندان گوهردشت ، تنها با حمایت و همدلی و اعلام همبستگی شما میسر گردید و ما باور داریم که تنها در سایه اتحاد همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، تحقق آرمان آزادی و برابری امکانپذیر خواهد شد.

زندانیان اعتصابی زندان گوهردشت - پنجشنبه 16شهریور 96
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/65baf693-332f-4451-a8ac-e9442bc7a8ba"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات