728 x 90

جنایت علیه بشریت در میانمار

کشتار و جنایت در میانمار
کشتار و جنایت در میانمار
دولت میانمار که متهم به جنایت علیه بشریت در حق مسلمانان این کشور است اعلام کرد اجازه تحقیق به هیاتهای حقیقت یاب سازمان ملل نمی‌دهد.

خبرنگار تلویزیون فرانس ۲۴ روز سه‌شنبه 21شهریور 96 گفت:
آنچه ما شاهد آن هستیم استفاده از مین‌هایی است که بلحاظ بین‌المللی ممنوع شده‌اند. همه به ارتش میانمار اشاره دارند که مسئول کاشتن این مین هاست. من اکنون در مرز هستم زیرا ما با ۲مورد دیگر انفجار مین سروکار داشتیم که ۲نفر دیگر را مثله کرد. ما این موضوع را رها نمی‌کنیم.

ما دیروز در مرز بودیم و روستاهای بیشتری را دیدیم که به آتش کشیده شده بودند.

شاهدی که ما با او صحبت کردیم از یکی از این روستاها آمده و از مرز عبور کرده است. او به ما گفت نیروهای مسلح میانمار به روستای آنها رفته و خانه‌ها را به آتش کشیدند. آنچه به واقع می‌خواهیم ببینیم... . توقف کشتار و انجام تحقیقات مستقل می‌باشد.

دولت میانمار مستمراً می‌گوید این شورشیان هستند که این اعمال را انجام می‌دهند و تنها راه تأیید آن این است که به ناظران مستقل و محققان حقوق‌بشر مانند عفو بین‌الملل اجازه ورود به منطقه را بدهند.

سازمان ملل‌متحد یک هیأت حقیقت‌یاب دارد که از شورای حقوق‌بشر دستور کار دارد تا در این موضوعات تحقیق کند. اما دولت میانمار تاکنون به آنها اجازه چنین کاری را نداده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات