728 x 90

تهدید فرهنگیان سقز به برکناری از پست مدیریتی

تهدید فرهنگیان سقز به برکناری
تهدید فرهنگیان سقز به برکناری
حراست آموزش و پرورش شهرستان سقز با احضار فرهنگیان معترض، آنان را به تعلیق از کار و محرومیت از مدیریت‌های آموزشی و اجرایی محکوم کرد.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده پس از تجمع معلمان در محل اداره آموزش و پرورش در اعتراض به تغییر ناگهانی مدیریت این اداره، حراست با احضار شرکت کنندگان از آنها درخواست کرده تا به‌صورت کتبی ابراز پشیمانی کنند و متعهد شوند تا هرگز در هیچ تجمعی در آینده شرکت نخواهند کرد. بنا‌به این گزارش برخی از معلمان به این خاطر از کار خود تعلیق شده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات