728 x 90

عاصمه جهانگیر خواستار «تحقیقات مستقل» درباره قتل‌عامهای سال ۶۷شد

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران در آخرین گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل و همه‌جانبه درباره قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 شد.

وی در این گزارش، که مرداد ماه تکمیل و برای دبیرکل سازمان ملل فرستاده شده، درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی و تخریب گورهای جمعی اعدام شدگان در اهواز اختصاص داده است. در این گزارش عاصمه جهانگیر بر حق خانواده‌های اعدام شدگان درباره آگاهی از جزئیات و حقیقت آنچه که بر عزیزانشان رفته بدون ترس از برخورد رژیم آخوندی تأکید کرده است.

بخش دیگری از گزارش گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران به تلاش برای تخریب گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷در اهواز با تخلیه زباله و نخاله در اطراف آنها اشاره شده و آمده است مقامهای رژیم ایران در نظر دارند به تدریج سازه‌های سیمانی نشان‌دهنده محل این گورها را از بین برده و آن محل را با ایجاد فضای سبز تغییر دهند.