728 x 90

تعداد پزشک در ایران به نسبت جمعیت کمتر از افغانستان و تاجیکستان

تجمع اعتراضی پرستاران
تجمع اعتراضی پرستاران
روزنامه حکومتی خراسان با عنوان ”پشت پرده کمترین سرانه پزشکی منطقه “به وضعیت وخامت‌بار نظام پزشکی در رژیم آخوندی اعتراف کرد و نوشت: این سؤال دیگر برای همه کاملاً آشناست؛ «با این همه فارغ‌التحصیل پزشکی چه کنیم؟» و این باور که در کشور بیش از حد نیاز به پزشک داریم در حال نهادینه شدن است. اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. وقتی با شرایط نابسامان درمان به‌خصوص در شهرستانها مواجه می‌شوی و کمبود پزشک عمومی و متخصص با خود می‌گویی یک جای کار می‌لنگد.

واقعیت آن است که آمار و ارقام نیز از کمبود سرانه پزشک در کشور حتی در مقایسه با کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان حکایت دارد. حال توزیع نامناسب را نیز به این کمبود اضافه کنید.

ایرج حریرچی قائم‌مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مصاحبه با روزنامه خراسان گفت:
تعداد پزشک متخصص در ایران  0.48 به ازای هزار نفر است. این در حالی است که در کشورهای دیگر این عدد به 1.5 تا 2.5 به ازای هر هزار نفر می‌رسد. در شرایط کنونی، ما هم در سرانه پزشک متخصص کمبود داریم هم در توزیع پزشکان با مشکل مواجه هستیم.