728 x 90

نگرانی دو اتحادیه بین‌المللی نسبت به برخورد با معلمان و کارگران فعال توسط رژیم آخوندی

اعتراضات جهانی نسبت به سرکوبگری رژیم آخوندی در حق معلمان و کارگران
اعتراضات جهانی نسبت به سرکوبگری رژیم آخوندی در حق معلمان و کارگران
فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین‌الملل با انتشار بیانیه‌یی با اشاره به این‌که «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می‌شود»، گفتند که رهبران سندیکایی در ایران در ارتباط با «فعالیتهای صنفی‌شان و دفاع از همکاران خود بازداشت می‌شوند». این دو اتحادیه نسبت به وضعیت زندانی سیاسی رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و زندانی سیاسی اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان، ابراز نگرانی کردند. رضا شهابی که ۲۶روز پیش و به‌دنبال فشارهای دادستانی خود را به زندان گوهردشت کرج معرفی کرد، در اعتراض به این‌که باید ۹۶۸روز دیگر در زندان بماند دست به اعتصاب‌غذا زد.

زندانی سیاسی اسماعیل عبدی نیز همانند سایر فعالان صنفی زندان به اتهام های امنیتی به زندان محکوم شده است و در حال حاضر دوره محکومیت شش ساله خود را می‌گذراند.

از سوی دیگر امروز یکشنبه داستان جنایتکار رژیم در تهران درباره محکومیت رضا شهابی، که در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد گفت: "نامبرده به اتهام جرایم امنیتی محکوم گردیده است."

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده است که حال رضا شهابی به‌دلیل اعتصاب‌غذا وخیم شده است.

ربابه رضایی، همسر این زندانی سیاسی، پس از ملاقات با او گفته است که سمت چپ بدن رضا شهابی "بی حس" شده است و مأموران زندان و دادستانی رژیم اجازه نمی‌دهند او در بیمارستان بستری شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83526a48-430f-4e80-8f1d-974c99b5595f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات