728 x 90

درگیری مردم با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ازنا

درگیری مردم با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ازنا
درگیری مردم با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ازنا
یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر انتظامی به معترضان در ازنا برای دومین روز متوالی.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز جمعه دهم شهریور، مردم ازنا برای دومین روز متوالی در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان خواستار تعریض جاده ازنا به شازند شدند که به جاده مرگ معروف است. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان با باتون و اسپری فلفل به آنها حمله کردند.
درگیری مردم با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ازنا
درگیری مردم با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ازنا 
 
خاطرنشان می‌شود مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز پنجشنبه نیز به تجمع‌کنندگان در مقابل فرمانداری رژیم حمله کردند و ضمن یورش وحشیانه به آنها 40تن را دستگیر کردند.

شایان ذکر است مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز پنجشنبه ۹شهریورماه ۹۶ نیز به تجمع اعتراضی مردم ازنا وحشیانه با گاز فلفل و باتون یورش برده و بسیاری را مجروح و مصدوم کرده بودند.

بر اساس خبرهای دریافتی مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی 40نفر از معترضان را دستگیر کرده و شهر حالت حکومت نظامی به خود گرفته است.

مردم ازنا در اعتراض به کم عرض بودن جاده ازنا به اراک که به جاده مرگ معروف است، مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کرده و خواهان تعریض این جاده شده بودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/256f16f9-0744-4fcb-8743-3db313a59e77"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات