728 x 90

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان خطاب به زندانیان سیاسی اعتصابی: بر تعهدمان نسبت به شما تا تحقق خواسته‌های برحقتان پای می‌فشاریم

بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان
بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان خطاب به زندانیان سیاسی اعتصابی: بر تعهدمان نسبت به شما تا تحقق خواسته‌های برحقتان پای می‌فشاریم

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، به تعهد و به مبارزه شما که بدون خشونت و با ظرفیت بالای فداکاری علیه شکنجه و اذیت و آزار این رژیم، هدایت می‌شود درود می‌فرستد.

ما پارلمانترهای ایتالیایی از چند هفته قبل از وضعیت شما و از مقاومت شما مطلع شدیم و طی فراخوانی از مقامات ایتالیایی، اروپایی و سازمان ملل خواستیم رژیم ایران را به احترام به چهارچوب حقوق بین‌الملل در رابطه با زندانیان وادار کنند.

ما ضمن محکوم کردن قاطعانه جنایات رژیم آخوندها، همبستگی و حمایت کامل خودمان را با شما ابراز می‌کنیم. ما به‌عنوان پارلمانترهای ایتالیایی، ضمن درخواست از شما برای خاتمه دادن به اعتصاب غذا، بر تعهد خودمان نسبت به حمایت از شما تا زمانیکه خواسته‌های بر حقتان طبق نرمهای حقوق بین‌الملل محقق شود پای می‌فشاریم.

رئیس کمیته: آکیله توتارو نماینده پارلمان ایتالیا
رؤسای مشترک: کارلو چیچولی – الیزابتا زامپاروتی
دبیر کمیته: آنتونیو استانگو
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84472280-cd33-4d61-834d-743ac04473f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات