728 x 90

اعتراف قائم‌مقام وزیر بهداشت رژیم به کمبود کادر درمانی

ایرج حریرچی قائم‌مقام وزیر بهداشت رژیم  آخوندی
ایرج حریرچی قائم‌مقام وزیر بهداشت رژیم آخوندی
روزنامه حکومتی وطن امروز 7شهریور 96 دررابطه با کمبود کادر درمانی به‌نقل از ایرج حریرچی قائم‌مقام وزیر بهداشت رژیم نوشت: کمبود شدیدی در اکثر رشته‌ها به‌ویژه در رشته پزشکی عمومی، متخصص و برخی رشته‌های دیگر وجود دارد... در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی ما در ۶رشته تخصصی بحرانی است... .. و تورم سلامت از تورم سایر بخش‌های جامعه بالاتر است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a5c23ca-996b-4af1-a5f2-b91113ca63a0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات