728 x 90

پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای عربی

پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه
پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه
دولت جدید آمریکا وعده داده بود بودجه نظامی این کشور بیشتر شود. این بودجه در تاریخ آمریکا بیشترین میزانی است که تعیین شده است. آمریکا خواهان آن است که قویترین نیروهای نظامی را در سراسر جهان داشته باشد.

تلویزیون العربیه 5شهریور 96
با پایان جنگ دوم جهانی دولت آمریکا تصمیم گرفت در کادر اهداف ژئوپولیتیکی پایگاههای نظامی‌اش را در مناطق استراتژیکی جهان بیشتر کند. با این هدف ۷۵۰پایگاه نظامی را در ۱۳۰کشور جهان تأسیس کرد. در این ۷۵۰پایگاه بیش از نیم میلیون سرباز آمریکایی حضور دارند.

در میان این 750پایگاه کشورهای عرب نیز سهم خود را دارند. در کشورهای عرب ۷۷هزار نظامی آمریکایی خدمت می‌کنند. گفته می‌شود هدف از این تعداد پرسنل نظامی، هماهنگیهای نظامی میان آمریکا و سران کشورهای عرب است.

اولین کشوری که میزبان بیشترین تعداد از پرسنل نظامی آمریکاست عراق است. در این کشور نزدیک به ۵۰هزار سرباز در پایگاههای مختلف آمریکایی خدمت می‌کنند.

یکی از این پایگاهها، پایگاه ویکتوری در بغداد است که در آن فرماندهی و کنترل اطلاعاتی دنبال می‌شود.

پایگاه عین الاسد در غرب استان الانبار محلی برای عملیات ویژه است.

پایگاه حبانیه مقر فرماندهی و کنترل پایگاههاست.
ولی مهمترین پایگاه آمریکایی در عراق بلد نام دارد. در این پایگاه تأسیسات نظامی متعددی بنا شده و یک باند ویژه برای هواپیماهای جنگی اف ۱۶در آن تأسیس شده است.

بعد از عراق قطر قرار دارد. در قطر پایگاه هوایی آمریکا در غرب دوحه نزدیک به ۱۱هزار نظامی آمریکایی را در خود جا داده است. در این پایگاه هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای شناسایی و تعدادی تانک وجود دارد. در فرودگاه نظامی این پایگاه ظرفیتی برای پذیرش بیش از ۱۰۰هواپیما وجود دارد.

آمریکا در بحرین یک پایگاه دریایی دارد. این پایگاه مقر اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست که در آن ۴۱۰۰سرباز آمریکایی حضور دارند. در این پایگاه ناو هواپیما بر، تعدادی زیر دریایی و ناوشکن وجود دارد.

بعد از بحرین کویت نیز میزبان پایگاههای آمریکایی است.

پادگان آمریکاییها در شمال غرب شهر کویت نیز محل استقرار بیش از ۱۰هزار سرباز آمریکایی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9111f465-3c73-4428-bd41-aaf4e7a9433d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات