728 x 90

اعتراف قالیباف به بحرانهای اجتماعی:‌ کارتُن‌خوابی با تخصص مغز و اعصاب‎

قالیباف
قالیباف
پاسدار محمدباقر قالیباف به گوشه‌یی از بحرانهای اجتماعی در شهر تهران اعتراف کرد. وی گفت: «در منطقه هرندی که جزء بافت‌های تهران است، هر شب ۳هزار نفر کارتن‌خواب را می‌دیدید که البته این افراد انسانهای عزیزی بودند که به‌دلیل سوءمدیریتها به این وضعیت درآمده بودند، چرا که بعضی از آنها دارای تخصص مغز و اعصاب و ۶جلد کتاب ترجمه‌شده و یا مسلط به ۴زبان دنیا بودند».

خبرگزاری بسیج ۳۰مرداد ۹۶ به‌نقل از وی افزود: شهر بازی‌هایی که داریم، شهربازی نیست، یک چرخ و فلک دارد که هرازچندگاهی دو نفر از آن می‌افتند. چند تا شهربازی هم که داریم، آن را خراب کردند.