728 x 90

فراخوان سندیکاهای فرانسوی برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی

رضا شهابی
رضا شهابی
پنج سندیکای عمدة کارگران فرانسه، سِ.اِف.دِ.تِ ؛ سِ.ژِ.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکایی سولیدر و افِ.اِس.او (فرهنگیان) با انتشار فراخوان مشترکی خواهان آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدند.

در این فراخوان از جمله آمده است:‌ «رضا شهابی یکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده است. او در سال ۲۰۱۰ به‌دلیل دفاع از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلات کارگری مستقل، به شش سال زندان محکوم شد. او که در سال گذشته به دلایل پزشکی آزاد شده بود، در روز ۹اوت مجبور شد که برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، و به‌رغم گزارش پزشکی مبنی بر عدم نگه‌داشتن اش در زندان، خود را به زندان گوهردشت معرفی کند. کارگزاران رژیم ایران به این هم کفایت نکردند و به بهانهٴ «عدم تطابق» آزادی او در سال ۲۰۱۶، یک سال دیگر بر مدت زندان او افزودند. رضا شهابی از روز 18مرداد و پس از ورود به زندان، اعتصاب‌غذا کرده است. این محکومیت نقض آشکار کنوانسیونهای اساسی سازمان جهانی کار است. در حالی که رژیم ایران خود عضو این سازمان وابسته به سازمان ملل‌متحد است. سازمانهای سندیکایی فرانسه امضا کننده این فراخوان، خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستند. این سندیکاها، سران رژیم ایران را مسئول وخامت قابل پیش‌بینی وضع سلامتی او می‌دانند. وضع سلامتی رضا شهابی، به‌خاطر شرایط نامناسب دوره‌های پیشین زندان اش و به‌خاطر رفتارهای غیرانسانی که متحمل شده، هم‌اکنون بسیار بد است. سندیکاهای فرانسه هم‌چنین آزادی دیگر فعالان زندانی که به‌خاطر فعالیتهای سندیکایی در زندان به‌سر می‌برند، از جمله اسماعیل عبدی معلم، را خواستارند. آزادی آنها و نیز لغو محکومیت زندان دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی امری ضروری است.

پاریس ۱۶اوت ۲۰۱۷
سندیکاهای:
سِ.اِف.دِ.تِ ؛
سِ.ژِ.ت؛
اونسا؛
اتحادیه سندیکایی سولیدر؛
افِ.اِس.او (فرهنگیان)
‍‍

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات