728 x 90

راه‌اندازی گشت جدید برای سرکوب بیشتر زنان میهن

گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی
سرکوب بیشتر زنان میهنمان،
گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی سرکوب بیشتر زنان میهنمان،
قضاییه جنایتکار آخوندی برای سرکوب بیشتر زنان میهنمان، «گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی برای بازدید» از اماکن «مخصوص زنان» تشکیل داد.

 

گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی برای سرکوب بیشتر زنان میهنمان
 
گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی برای سرکوب بیشتر زنان میهن

دادستان عمومی و ضدانقلاب قم از آغاز به‌کار تیم گشت ویژه بانوان برای بازدید از آتلیه‌ها، استخرها، سالنهای ورزشی زنانه و آرایشگاهها خبر داد. بدین‌وسیله رژیم زن‌ستیز آخوندی به بهانه‌های مختلف بر سرکوب و اعمال فشار بیشتر بر زنان میهنمان می‌افزاید.
 
گشت جدیدی از زنان نیروی سرکوبگر انتظامی برای سرکوب بیشتر زنان میهنمان
               راه‌اندازی گشت جدید برای سرکوب بیشتر زنان میهن
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/119db617-0008-45ae-b9f0-c5c3744292ee"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات