728 x 90

برآشفتگی آخوند جنتی از سلفی گرفتن اعضای مجلس با موگرینی و عزل و نصبهای گسترده

آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاع
آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاع
آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاع در جلسه کمیسیون تحقیق این مجلس در قم با حمله به باند رقیب گفت:‌ «عکسی بود که بعضی از نمایندگان در مراسم تحلیف از اون خانم گرفتند که همه را ناراحت کرده. از یک خانمی که نه هیچ تا حالا خدمتی به جمهوری اسلامی‌کرده نه کمکی به ما کرده نه خودش نه اتحادیه‌اش ما به چه مناسبتی این‌قدر اینها رو بخواهیم بزرگ شون بکنیم و سر و دست بشکنیم برای این‌که براشون ازشون عکس بگیریم؟
مسأله دیگه مطرح شد راجع به این حذف‌هایی که از پستهای مدیریت داره صورت می‌گیره کسانی که طرفدار رقیب رئیس‌جمهور بودند من به خود رئیس‌جمهور هم گفتم تو جلسه تحلیف گفتم اینها رو دارند حذفشون می‌کنند این دغدغه‌ای است که هم دارند... به چه مجوزی برمیدارند افراد خدمتگزار رو، مخلص رو کارآ رو اینها رو به جرم این‌که از رقیب طرفداری کردند یا تو ستاد رقیب بودند اینها رو دارند حذف‌شون می‌کنند.».