728 x 90

حمله پاسدار احمدی‌نژاد به باندهای قدرت و ثروت در نظام ولایت فقیه

پاسدار احمدی نژاد
پاسدار احمدی نژاد
پاسدار احمدی‌نژاد، در واکنش به دادستان دیوان محاسبات رژیم گفت: «ضمن تکذیب قاطع این ادعاها اعلام می‌دارد که اظهارات این فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و رفتار و اقدامات این فرد که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می‌شود برخلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است. باندهای قدرت و ثروت به‌دنبال اجرای سناریویی ناجوانمردانه. هستند».

خاطرنشان می‌شود روز گذشته دادستان دیوان محاسبات رژیم در مصاحبه با روزنامه حکومتی اعتماد گفته بود تاکنون هفت حکم قطعی قضایی علیه پاسدار احمدی‌نژاد صادر شده که "شامل ۵پرونده نفتی و ۲پرونده غیرنفتی است".
وی میزان دزدیهای پاسدار احمدی‌نژاد را حدود 12هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.