728 x 90

تشدید سرکوب ,درگیری با مزدوران,

فشارهای ضدانسانی اطلاعات آخوندی بر خانواده جوانی که در متروی شهر ری به یک آخوند حکومتی حمله کرد

-

اصغر نحوی‌پور که بدست نیروی جنایتکار انتظامی و در درگیری با یک آخوند هرزه حکومتی کشته شد
اصغر نحوی‌پور که بدست نیروی جنایتکار انتظامی و در درگیری با یک آخوند هرزه حکومتی کشته شد
بر اساس گزارشهای دریافتی جوانی که روز ۲۵تیر ماه 96 در متروی شهرری توسط مأموران جنایت‌پیشه نیروی انتظامی کشته شد؛ نامش اصغر نحوی‌پور می‌باشد. وی در روز ۲۵تیر هنگامی که شاهد توهین یک آخوند جانی در مترو به چند دختر جوان بود؛ به دفاع از آنها برخاسته و با وی درگیر می‌شود.
 
آخوند هرزه ای که مورد حمله یک جوان در متروی تهران قرار گرفت
آخوند هرزه ای که مورد حمله یک جوان در متروی تهران قرار گرفت
پس از کشتن این جوان؛ مأموران اطلاعات و لباس‌شخصی رژیم به محل زندگی آنها ریخته و خانواده‌اش را تهدید کردند که اجازه ندارند برای وی مراسم بگیرند و یا این‌که با کسی صحبتی کنند و کلیه تلفنهای این خانواده را تماماً تحت کنترل گرفتند.

اصغر نحوی پور؛ عضو زورخانه شهرری بود و پس از به قتل رساندن وی، زورخانه این محل را نیز به مدت یک ماه بسته‌اند.
 
حمله یک جوان به یک آخوند هرزه حکومتی در متروی تهران
 حمله یک جوان به یک آخوند هرزه حکومتی در متروی تهران
نیروها و عوامل اطلاعاتی رژیم کلیه بنرهایی که برای گرامیداشت اصغر نحوی‌پور در محل زده شده بود را پاره کردند و حتی اجازه تشییع جنازه او را در محل زندگیش هم ندادند. به خانواده این جوان اعلام کرده‌اند که اجازه این‌که بر سر مزار وی حرفی بزنند و یا گریه و زاری سر بدهند؛ را هم ندارند.