728 x 90

اخبار خاورمیانه,اخبار فلسطين,

یونسکو شهر الخلیل را در فهرست میراث جهانی قرار داد + تصویر

-

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت
شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت
سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، بخش قدیمی شهر الخلیل را به‌عنوان یک میراث جهانی ارزشمند و در معرض خطر اعلام کرد.

دولت فلسطین این تصمیم یونسکو را، یک پیروزی سیاسی و دیپلوماتیک برای خود دانست، زیرا این پیشنهاد توسط دولت فلسطین داده شده بود. فلسطینیان خواسته بودند تا بخش قدیمی شهر الخلیل از جمله مسجد ابراهیمی در زمره میراث جهانی یونسکو قرار گیرد در حالی که وزارت‌خارجه اسراییل بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، آن را یک «بی‌حرمتی اخلاقی» نامید.

در شهر الخلیل حدود ۲۰۰هزار فلسطینی و چند صد نفر از یهودیانی که در شهرک‌های اسراییلی سکونت دارند زندگی می‌کنند.

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

شهر الخلیل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت