728 x 90

-

ایران در بین ۴۰کشور دارای بالاترین نرخ زنان بیوه

-

زنان بیوه- آرشیو
زنان بیوه- آرشیو
در حال حاضر، ایران با بیش از یک میلیون زن بیوه دارای در بالاترین رتبه در میان 40کشور قرار دارد.
واقعیت آن است که در جوامع مختلف، زنان بیوه با چالشهای متعددی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که زندگی این زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به سبب آن خشونت‌های دیگر را علیه آنها روانه می‌کند، فقر آنهاست... نوع نگاه به زنان بیوه از سوی برخی مردان در بسیاری موارد حالت غیراخلاقی دارد. متأسفانه برخوردهای این چنینی زندگی نگران‌کننده‌ای را برای آنان فراهم ساخته است... ؛ به‌گونه‌یی که زنان بیوه در جامعه ایران در بسیاری موارد ناگزیرند مسأله بیوگی خود را پنهان کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ba2b24ad-c19a-498e-a6a8-6490ec2879a4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات