728 x 90

تعطیلی ۲۰۰معدن سنگ آهن و بیکاری ۳۰هزار کارگر

معدن سنگ آهن
معدن سنگ آهن
تا کنون بیش از 200معدن سنگ آهن در کشور تعطیل گشته و بیش از 30هزار کارگر معدن بیکار شده‌اند.

بهرام شکوری راد که خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) از وی به‌عنوان نایب‌رئیس انجمن سنگ آهن نام برد در گفتگویی با این خبرگزاری که در تاریخ 8خرداد 96منتشر شد اعتراف کرد ”در حال حاضر بیش از 200معدن سنگ آهن تعطیل شده است، متوسط کارگران هر یک از این معادن 150نفر است که باید گفت تعطیلی این معادن باعث شده تا 30هزار نیروی کار بیکار شوند“.

وی در ادامه اضافه کرد ”با وجود اوضاع نامناسب معادن سنگ آهن هم‌چنان حقوق‌های بالای دولتی از آنها دریافت می‌شود، دولت در این شرایط هیچ بسته حمایتی را برای این معادن در نظر نگرفته تا شاید با اعمال آن مانع تعطیلی‌ها شود“.