728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان اصفهان

تجمع معلمان اصفهان
تجمع معلمان اصفهان
صبح روز یکشنبه 7خرداد 96جمعی از معلمان اصفهان در اعتراض به تحویل ندادن منازل پروژه فولاد شهر در مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان دست به تجمع زدند.

بنا‌ به گفته شرکت کنندگان در این تجمع پروژه هزار واحدی فولادشهر که قرار بود به معلمان تحویل شود، پس از گذشت ده سال هنوز به نتیجه نرسیده است. تاکنون بارها اعتراض خود را اعلام کرده‌اند اما هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/da693124-8054-48d1-bdbd-901fd8d3dd04"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات