728 x 90

اعتصاب سراسری رانندگان سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه

خط اتوبوس شهری - آرشیو
خط اتوبوس شهری - آرشیو
بنا به گزارش های دریافتی دریک اعتصاب گسترده و سراسری کلیه رانندگان سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه روز دوشنبه دست به اعتصاب زده و از رفتن به سرکار خودداری کردند. اعتراض سراسری رانندگان اتوبوسرانی کرمانشاه باعث اختلال جدی در حمل و نقل مسافران گردید و کارگزاران رژیم را به شدت در تنگنا قرار داده بود، در واکنش رذیلانه نسبت به این حرکت شجاعانه رانندگان اتوبوسرانی، آخوند جنایتکار ناصر اقایی رئیس شورای قلابی شهر در کرمانشاه که از وابستگان به باند پاسدار احمدی نژاد است در میدان آزادی این شهر با برخی از رانندگان اتوبوس رانی درگیر شد و آنان را مورد هتاکی قرار داد. رانندگان در اعتراض به کمبود حقوق و همچنین اعتراض به بازداشت منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتصاب کرده بودند.