728 x 90

بحران اقتصادى ايران,بحران بى آبى,

فقر و بی‌آبی در روستای گزاب در سیستان و بلوچستان

-

وضعیت آب آشامیدنی در روستای گزاب
وضعیت آب آشامیدنی در روستای گزاب
کمبود آب مشکل جدی مردم روستای گزاب درسیستان و بلوچستان می‌باشد.
مردم این روستا و دیگر روستاهای این استان به‌خاطر کمبود آب اجبارا از آبهایی که ناشی از جمع شدن باران می‌باشد و حیوانات نیز از آن استفاده می‌کنند می‌نوشند.

اهالی این روستای بخش زرآباد شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان از نداشتن شناسنامه و نبود مدرسه و فقر شدید نیز رنج می‌برند.

آبهای جمع شده در گودال‌های اطراف روستای گزاب به‌خاطر نبود آب نوشیدنی و تمیز مورد استفاده مردم روستا قرار می‌گیرند و پیگیریهای مردم روستا برای آبرسانی بهداشتی و شبکه لوله‌کشی بی‌نتیجه مانده است.

لازم به ذکر است که مدرسه کپری دوکلاسه این روستا سال گذشته به علت توفان از بین رفت.

فقر و بدبختی در استانهای ایران نتیجه دزدیها و چپاولهای نجومی است که این‌روزها در جنگ گرگها به‌خاطر نمایش مسخره انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم گوشه‌یی از آن توسط خودشان برملا شده است.