728 x 90

زخمی شدن ۲۰ کولبر در اثر واژگونی مینی‌بوس

زخمی شدن کولبران در اثر واژگون شدن مینی بوس
زخمی شدن کولبران در اثر واژگون شدن مینی بوس
صبح امروز چهارشنبه 13اردیبهشت 96 بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده مریوان 20 کولبر زحمتکش مجروح شدند.

این مینی‌بوس که در جاده مرانه به بازارچه پیران در مریوان در حرکت بود در محلی به نام که لی سیاناو در نزدیکی روستای ”نی“مریوان دچار حادثه شد.

اخبار رسیده حاکی از وخامت حال هشت تن از این کولبران زحمتکش به علت شدت جراحات دارد.