728 x 90

تایید حکم اعدام یک جوان توسط قضاییه رژیم آخوندی در تهران

تایید حکم اعدام یک جوان توسط قضاییه آخوندی
تایید حکم اعدام یک جوان توسط قضاییه آخوندی
دیوان عالی رژیم آخوندی حکم اعدام یک جوان 27ساله را در تهران تأیید کرد.

وی که به‌نام محسن معرفی شده از پنج سال پیش تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و در تمام مراحل بازجویی بر بی‌گناهی خود اصرار و تأکید داشته است اما قضاییه جنایتکار آخوندی اقدام به تأیید حکم اعدام وی نمود.