728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

حذف زن فوتسالیست از تیم ملی، به بهانه عدم رعایت حجاب در خارج کشور، توسط رژیم زن‌ستیز آخوندی

-

عضو تیم ملی فوتسال زنان
عضو تیم ملی فوتسال زنان
رژیم زن‌ستیز آخوندی شیوا امینی، فوتسالیست ایرانی را به بهانه عدم رعایت حجاب در خارج از کشور، از تیم ملی حذف کرد.

همزمان فدراسیون فوتبال رژیم ایران با صدور بیانیه‌یی مدعی شد خانم امینی از سال ۸۹ عضو تیم ملی فوتبال نبوده است.

شیوا امینی در صفحه اینستاگرام خود از محرومیتش توسط کارگزاران رژیم خبر داد و نوشت: ”برای مسولان ما مدال و افتخار برای ایران مهم نیست، حجاب برایشان مهمتر از ورزش زنان است و این دردناک است“. وی پرسید: مگر خارج از کشور هم قانون حجاب اجباری است که من باید رعایت می‌کردم؟.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/15dceb78-4828-41e3-a84f-9eed31c5ac9d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات