728 x 90

تشبثات کثیف وزارت اطلاعات آخوندها در لانه جاسوسی رژیم در آلبانی علیه مجاهدین

 

 

 

نامه نمایندگان کنگره آمریکا به نخست‌وزیر آلبانی

 

 
 
 
اینجانب سرفراز رحیمی هم‌چنان به تعهداتی که به سازمان مجاهدین در زمینه داشتن مرزبندی

با رژیم پلید آخوندی دارم وفادار هستم اطلاعات نسبت به همکاری مزدوران با رژیم یا مواردی که شخصاً بی‌توجهی و بی‌مرزی کردم به شرح زیر است.
1. در اوایل که در هتل بودم هومن (مهدی سلیمانی) سراغم آمد و گفت اگر می‌خواهی ایران بروی به سفارت برو (منظور سفارت خانه رژیم در آلبانی) 
2.  خودم برای رفتن به ایران مردد بودم که از خانواده و کامبیز پرسیدم (کامبیز خواهرزاده ام) که چون مخالف بودن من منصرف شدم.
3. برای انتقال پول از ایران به آلبانی به‌مبلغ هشصدهزارتومان غلام رضا شکری به من گفت از طریق من اقدام کن که من هم به این ترتیب انجام دادم که آدرس یک شماره حساب در تهران را به اسحاق برادرم دادم و او پول را به آن شماره ریخت و غلام رضا شکری در آلبانی این پول را به من داد. (شماره حساب تهران را غلام رضا شکری به من داد)
سرفراز رحیمی
(امضا)
96.2.3اینجانب سرفراز رحیمی که در ۹ژانویه ۲۰۱۷ به‌دلیل نکشیدن مبارزه و انتخاب آگاهانه خودم زندگی شخصی را انتخاب کردم ضروری می‌دانم فعالیتهای سفارت رژیم آخوندی را در آلبانی که افراد را با تطمیع و دادن پول به جاسوسی علیه مجاهدین خلق می‌کشاند افشاء کنم.
در همین رابطه طی این مدت اطلاعات زیر را در زمینه اقدامات سفارت رژیم در آلبانی و همچنین نفراتی که با سفارت همکاری مستقیم و رابطه مستقیم و یا غیره مستقیم دارند را افشاء می‌کنم.
1. رابط سفارت فردی به‌نام غلامرضا شکری است که افراد را از جمله خودم را به سفارت می‌فرستد.
2. در کافه رینگ در تاریخ دوشنبه ۱۰آوریل ۲۰۱۷ برای ارسال پول از طرف خانواده‌ام صحبت کردم که وی گفت می‌توانم کمک ات کنم.
در همین رابطه به من گفت می‌توانی به ایران بروی و اگر می‌خواهی بایستی با سفارت رژیم ایران در آلبانی همکاری کنی. و اطلاعات مجاهدین را در اختیار آنها قرار بدهی تا رژیم تو را قبول کند.
از وی سؤال کردم دقیقاً چه کاری بایستی انجام بدهم. گفت بایستی هر اقدام که علیه سازمان باشد می‌توانی انجام بدهی.
غلامرضا شکری گفت می‌توانی فیس‌بوک با یک اسم مستعار باز کنی و مطلب علیه سازمان بنویسی و کارهای اطلاعاتی در مورد سازمان مجاهدین در بیاوری و به سفارت بدهی. و همچنین می‌توانی مقاله بنویسی.
3. در مورد نفرات بلوچ مثل غلام مصطفی استادی اگر لازم هست و می‌خواهد به ایران برود باید با سفارت رژیم در آلبانی همکاری بکند. تا بتواند با خیال راحت به ایران برود.
4. من گفتم در قبال این کار سفارت چه میزان پول می‌دهد غلامرضا شکری گفت در قبال این کار ۳۰۰ یورو می‌دهد.
5. نفر دیگری که من می‌دانم با غلام رضا شکری کار می‌کند هادی ثانی خوانی می‌باشد.
سرفراز رحیمی- امضا
۲۰۱۷٫۰۴٫۲۵نحوه رفتن من به سفارت رژیم توسط غلامرضا شکری
در روز چهارشنبه ۲۰۱۷٫۴٫۱۲
بعد از این‌که با غلامرضا شکری صحبت کردم سر رفتن به ایران غلامرضا گفت که یک شماره سفارت به تو می‌دهیم که تو زنگ می‌زنی.
اونجا سفارت یک منشی دارد و می‌گویی من یکی از جدا شده‌های سازمان مجاهدین هستم و درخواست ملاقات دارم.
ساعت ۱۲ظهر ۲۰۱۷٫۴٫۱۲ من زنگ زدم که یک خانم گوشی را برداشت و گفتم من سرفراز رحیمی هستم یکی از جداشده‌های سازمان مجاهدین هستم که گفت می‌توانید مراجعه کنید.
من هم سوار تاکسی شدم و جلوی درب سفارت که آدرس آن را به راننده تاکسی دادم رساند.
من هم وارد سفارت شدم
یک نفر آمد از سفارت و سر آمدن ام پرسید گفتم من تنها هدف ام یکی این هست همسر بیاورم آلبانی یا این‌که بتوانم بروم ایران
سفارت گفت خوب که بتوانی همسرت را بیاوری ما هم پول کرایه خانه تو را می‌دهیم.
ولی این موضوع دست ما نیست بایستی با کمیساریا حل کنی ولی ما هم تا حدی می‌توانیم کمک ات می‌کنیم. و بعد گفت در قبالش تو چه کار می‌توانی بکنی.
من گفتم می‌توانم کار که بدهید انجام می‌دهم که گفت ما کار اطلاعاتی نفرات بیرون می‌آید و چکار می‌کند را می‌خواهیم. یا مقاله نوشتن علیه سازمان من قبول کردم.
۳۰۰ یورو به من داد و به من گفت اگر یک قاف بدهی ما حسابت را می‌رسیم.
گفتم اگر سازمان فهمید پولم قطع می‌شود که آن نفر گفت ما پول اش می‌دهیم.
بعد از این من علت آمدن خودم به خارج سازمان نوشتم و امضاء کردم و بعد خداحافظی کردم. سفارت به من گفت ماهانه ۳۰۰ یورو از این پس توسط غلام رضا شکری به تو داده می‌شود.
سرفراز رحیمی- امضا
۲۰۱۷٫۰۴٫۲۵یکی از سایتهای وزارت اطلاعات بدنام به‌نام بنیاد سحر اراجیف و مزخرفات علیه سازمان نوشته است و در رابطه با کسانی که بریده‌اند و از جمله در مورد من دروغهایی ابلهانه تحت عنوان به قلم ا. – د نوشته است که توسط فردی به نام غلامرضا شکری نوشته شده است. البته جای تعجب نیست که سایت وزارت اطلاعات آخوندی و افراد اجیرشده جدیدی مثل غلامرضا شکری چنین مطالبی را علیه سازمان در رابطه با افرادی که دیگر به‌دلیل عدم توان در ادامه مبارزه زندگی شخصی گزیده‌اند از جمله من نوشته است و اشک تمساح برای من می‌ریزد بسیار مشخص هست که هدف بدنام کردن سازمان مجاهدین با سوء‌استفاده از من می‌باشد در صورتی که من افتخار می‌کنم که هوادار سازمان باشم.

من خودم کشش مبارزاتی نداشتم و زندگی شخصی خودم را انتخاب کردم. و سازمان مجاهدین در این مدت از هیچ کمکی دریغ نکرده است.

مطمئن هستم سفارت رژیم آخوندی در آلبانی که سفیر آن غلام حسین محمدنیا از عناصر کارکشته و زارت بدنام اطلاعات است.

و به‌دنبال جاسوسی و استخدام درآوردن بریده‌ها در آلبانی است. تا آنها را علیه سازمان به خدمت بگیرد و من هشدار می‌دهم که هر کس با سفارت رژیم در ارتباط قرار بگیرد افشاء می‌کنم.

سرفراز رحیمی- امضا
۲۰۱۷۰۴۲۵