728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز

کارگران بازنشسته مخابرات درشیراز به اعتراض برخاستند
کارگران بازنشسته مخابرات درشیراز به اعتراض برخاستند
صدها نفر از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز امروز دوشنبه 28فروردین 96 با تجمع در مقابل استانداری رژیم در شیراز دست به اعتراض زدند.

تجمع‌کنندگان که برای سومین بار طی 10روز گذشته اقدام به تجمع اعتراضی کرده‌اند خواهان پرداخت حقوق و سنوات بازنشستگی خود هستند.

به گفته تجمع‌کنندگان ”ادامه این تعلل کارفرما باعث شده است تا دست‌کم ۱۲۰۰ نفر از کارگرانی که در گذشته برای این واحد صنعتی مشغول کار بودند با مشکل روبه‌رو شوند“.