728 x 90

شعار مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت

زندان گوهردشت کرج-آرشیو
زندان گوهردشت کرج-آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی زندانیان سیاسی؛ مهدی فراحی شاندیز و بهنام ابراهیم‌زاده در بند ۱۰ زندان گوهردشت شعار مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر خامنه‌ای سر دادند.

بنا‌ به گزارشهای موثق دریافتی ٫صبح روز چهارشنبه ۱۶ فروردین٫زندانیان سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده و مهدی فراحی شاندیز در زندان گوهردشت ٫ هنگام رفتن به بهداری برای رسیدگی به وضعیت جسمی خود با ممانعت مأموران زندان روبه‌رو شدند.

پس از این واقعه ‌این دو زندانی سیاسی به زیر هشت رفته و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند که با استقبال و همدلی زندانیان دیگر روبه‌رو شد. به‌دنبال این عمل بند شلوغ شد و دژخیمان زندان سراسیمه وارد شده و تلاش کردند تا اوضاع را در دست بگیرند.

زندانیان عادی از این وضعیت به‌شدت خوشحال بوده و بنوعی همراهی خود را نشان می‌دادند.