728 x 90

تخریب خانه‌ها و بازداشت ۵نفر در حمله نیروی انتظامی به روستای خین چماقی در حاشیه شهر مشهد

تخریب خانه‌ها در روستای خین چماقی مشهد
تخریب خانه‌ها در روستای خین چماقی مشهد
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز 8فروردین 96 تعدادی از مزدوران اداره کشاورزی و آستان قدس به همراه مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی با لودر به روستای خین چماقی در حاشیه شهر مشهد حمله کردند.

ساکنان روستا در واکنش به تخریب باغها و زمینهای کشاورزی خود واکنش نشان داده و با مأموران درگیر شدند.

مهاجمان 5نفر از اهالی معترض را مورد ضرب ‌و شتم قرار داده و آنها را بازداشت کردند.

خاطرنشان می‌شود سال 1342 این زمینها به کشاورزان با اجاره 99ساله واگذار شده است، در اصل زمینها مال آستان قدس رضوی است که در اجاره 30نفر اهالی این روستا قرار دارد و اصلاً اراضی ملی محسوب نمی‌شده که بخواهند به‌عنوان اراضی ملی با مردم اینگونه برخورد کنند.