728 x 90

انفجار دهها ترقه در میدان سی سر سمنان در زمان تحویل سال۱۳۹۶

خامنه ای
خامنه ای
روز دوشنبه 30اسفند 95 جوانان سمنانی با انفجار دهها ترقه در میدان سی‌سر این شهر آغاز سال۱۳۹۶را جشن گرفتند. صدی انفجار به حدی بود که صحنه جنگ را تداعی می‌کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات