728 x 90

شهردار برونو ماسه از فرانسه خطاب به رزمندگان آزادی: شما حامل ارزشهایی هستید که پیامش به سراسر ایران خواهد رسید

شهردار برونو ماسه شهردار شهر ویلیه آدام فرانسه
شهردار برونو ماسه شهردار شهر ویلیه آدام فرانسه
شهردار برونو ماسه شهردار شهر ویلیه آدام فرانسه به رزمندگان آزادی گفت: من تحت تاثیر شما قرار گرفته‌ام در برابر شما در این تجمع بزرگ چه سخنی می‌شود گفت؟ از سال 2008 که در کنار شما هستم در کنفرانسهای متعدد که شرکت می‌کردم بر شرایطی سختی که بر شما حاکم بود گواهی می‌دادم. البته پیروزیهایی هم داشتید مثل پیروزی بزرگ خروج جنبش بزرگ شما از لیست تروریستی. شما مجاهدین حامل ارزشهایی هستید گردهمایی بزرگ امروز هم یک پیروزی بزرگ است این گردهمایی آغاز یک مرحله جدید است که پیام آن به تهران و سراسر ایران خواهد رسید.

شهردار برونو ماسه افزود چقدر ناعادلانه است که در رسانه‌ها به مقاومت شما پوشش داده نمی‌شد. من به این نتیجه رسیدم که بهترین چیزی که باید از آن حمایت کرد مقاومت شماست و این مبارزه‌یی است که باید ادامه داد.

شهردار برونو ماسه افزود من و ژان پیر مولر حامل پیام حمایت 14هزار شهردار فرانسوی از شما هستیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات