728 x 90

اخبار اعتراضى,چهارشنبه سوري,

خرد کردن شیشه‌های بانک صادرات سربندر با ترقه

-

خرد کردن شیشه‌های بانک صادرات سربندر با ترقه
خرد کردن شیشه‌های بانک صادرات سربندر با ترقه
بنا‌ به گزارشهای دریافتی شب چهارشنبه‌سوری (سه‌شنبه 24اسفند 95) جوانان سربندری با پرتاب ترقه شیشه‌های بانک صادرات رژیم شعبه سربندر را شکستند و خسارتهای بسیاری به آن وارد کردند.