728 x 90

تهدید خانواده شهید قیام بهنود رمضانی

ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد شهید قیام سراسری بهنود رمضانی
ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد شهید قیام سراسری بهنود رمضانی
اطلاعات بدنام آخوندی خانواده شهید قیام سراسری بهنود رمضانی را احضار و به آنها ابلاغ کرده که حق برگزاری مراسم سالگرد و مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند.

شهید قیام بهنود رمضانی ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که در پی فراخوان برگزاری چهارشنبه‌سوری در روز ۲۴ اسفند ۸۹ در تجمعات نارمک شرکت کرده بود. اما به دست نیروهای جنایتکار بسیجی به‌شهادت رسید.