728 x 90

روز جهانى زن,

کونچتا جیالومباردو معاون فدراسیون حقوقدانان زن – پالرمو - ایتالیا؛ میزگرد «زنان در رهبری، تجربه مقاومت ایران» + فیلم

-

کونچتا جیالومباردو معاون فدراسیون حقوقدانان زن – پالرمو - ایتالیا
کونچتا جیالومباردو معاون فدراسیون حقوقدانان زن – پالرمو - ایتالیا
متشکرم. این اولین باری است که من در چنین برنامه‌ای شرکت می‌کنم. بنابراین می‌خواهم فقط از احساساتم زمانیکه به جمع شما وارد شدم سخن بگویم. از همان شب اول برای من دیدن این زنان پرلبخند برای من شگفت‌انگیز بود. زنانی که به ما توجه زیادی کرده و پذیرایی گرم به‌عمل آوردند. بعد امروز متوجه می‌شوم که این زنان چقدر رنج کشیدند و چه مصائبی را از سر گذراندند که در فکر ما غربیها نمی‌گنجد. برای ما حتی گوشه‌یی از آنچه که شما متحمل شدید داغان کننده است. بنابراین ما، و یا حداقل من، خودم را در مقابل این واقعیت زنان بسیار کوچک می‌بینم و از آن می‌بایست بسیار بیاموزم. من فکر میکنم که ما همچنین از استراتژی که در این موضوع مورد استفاده قرار گرفته باید درس زیادی یاد بگیریم. آن استراتژی که روابط بین زنان و مردان را از نو تعریف می‌کند. من نمی‌دانم که این موضوع را چگونه می‌توان در سراسر جهان پخش نمود، اما می‌دانم که این گوهری گرانبها می‌باشد. گوهری که ما، مخصوصاً ما زنان غربی که فکر می‌کنیم در این زمینه پیشرفته‌ایم و گمان می‌کنیم که آنرا به‌دست آورده‌ایم، می‌بایست بر روی آن تعمق کنیم. اما ما به درستی نمی‌دانیم چگونه می‌شود راه جدیدی برای همزیستی زنان و مردان پیدا کنیم. به این دلیل می‌گویم که گوهری گرانبهاست و من می‌خواهم در مورد آن بیشتر بدانم. می خواهم دستگاه آن را بشناسم و بدانم شیوه رسیدن به این دستگاه همزیستی کدام است. تعهد من حتماً پخش این موضوع خواهد بود، اما یک مطلب دیگری که می‌خواهم بگویم این‌که ما اساساً چیزی از این جنبش نمی‌شناسیم. من خودم آن را یک سال پیش کشف کردم. اما اگر من این موضوع را در سیسیل، که من اهل آن هستم، عنوان کنم کسی چیزی از آن نمی‌داند. در حالیکه باید بدانند و بیشتر هم بدانند، چرا که این فقط یک جنبش مقاومت نیست، بلکه جنبشی است که برای زندگی یک آلترناتیو تازه‌یی مطرح می‌کند. من نمی‌دانم چگونه، اما می‌دانم که می‌بایست از جنبش شما آگاهی بیشتری کسب کنم و باید بتوانم آن را بازگو کنم!
متشکرم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cda1217d-c5dd-4ed6-869c-0712e57630e3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات