728 x 90

سوريه,

جرج صبرا: رژیم ایران شریک واقعی بشار اسد

-

جرج صبرا
جرج صبرا
جرج صبرا عضو هیأت عالی مذاکرات در گفتگوهای جاری در ژنو، طی مصاحبه‌یی با سیمای آزادی نسبت به دخالتهای حکومت آخوندی در سوریه و تمامی منطقه هشدار داد و گفت. رژیم ایران شریک واقعی بشار اسد در همهٴ جنایات آن است و دخالتهای آن در سراسر منطقهٴ عربی نیز گسترش یافته است... اکنون زمان آن است که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود.

جرج صبرا: توسعه‌طلبی رژیم ایران در سراسر منطقه به حد غیرقابل تحملی رسیده است. نه فقط برای ما به‌عنوان سوریها که از نفوذ (رژیم) ایران رنج می‌بریم، (رژیمی که) شریک واقعی رژیم اسد در تمامی جنایت‌های آن است؛ بلکه (دخالتهای رژیم ایران) در سراسر منطقهٴ عربی نیز گسترش یافته، به یمن رسیده و شمال آفریقا را نیز تهدید می‌کند. زمان آن رسیده که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود.

این رژیم با قتل و کشتار در کنار رژیم اسد شروع کرد و با عملیات کوچ‌دادن فرقه‌یی در عراق و سوریه ادامه داد؛ (رژیم ایران) با عملیات بر هم زدن بافت جمعیتی و ایجاد شقه و شکاف در بین اعراب بر مبنای مذهب و فرقه، بر آن است تا به رویای امپراطوری (خود) جامه عمل بپوشاند که اگر خدای ناکرده چنین چیزی اتفاق بیفتد دهها سال انواع درگیریهای خطرناک به‌وجود خواهد آمد.