728 x 90

اعتلاى مقاومت ايران,انتقال مجاهدین به آلبانی و سایر کشورها,

لیندا چاوز مشاور کاخ سفید در دولت ریگان در مصاحبه با تلویزیون ویژن پلاس در آلبانی

-

لیندا چاوز
لیندا چاوز
برنامه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران فراخوان به بردباری و برابری زن و مرد و برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک است و من از همه این اصول حمایت می‌کنم

گوینده ویژن پلاس: چه دلائلی باعث شد که شما به‌صورت فعالانه از شورای ملی مقاومت ایران حمایت کنید؟

من برای سالیان از زمانی که در سازمان ملل کار می‌کردم مجاهدین را می‌شناسم. نمایندگان آنها در آنجا برای تصویب قطعنامه‌های محکوم کردن سرکوب مردم ایران فعالیت می‌کردند. و من تلاش کردم از برخی ابتکارات حمایت کنم. من این فرصت را داشتم که در پنج سال گذشته جنبش آنها را بهتر بشناسم. من فکر می‌کنم که رژیم ایران یک تهدید است. بنابراین من فکر می‌کنم ضروری است که ما برای تغییر رژیم در ایران تلاش و کار کنیم. به این دلائل و دلائل بیشتر من از شورای ملی مقاومت ایران حمایت می‌کنم و علیه رژیم فعلی ایران هستم.

گوینده ویژن پلاس: آیا می‌توانید در رابطه با تجربیات خودتان در حمایت از مردم ایران بیشتر توضیح بدهید؟
مجاهدین یک برنامه دارند که من کاملاً از آن حمایت می‌کنم. برنامه آنها فراخوانی برای بردباری، برای برابری زن و مرد، برای استقلال سیستم قضایی، برای حکومتی غیرمذهبی است. همه اینها برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ضروری است. من از همه این اصول حمایت می‌کنم و من همچنین با مواضع رهبری مجاهدین آشنا هستم. به همین دلیل من از آنها حمایت می‌کنم.