728 x 90

فقر در ایران,فروش اجزاء بدن,كليه فروشي,

عضو مجلس ارتجاع:‌ چه اشکالی دارد افراد فقیر کلیه‌شان را بفروشند؟!

-

کلیه فروشی
کلیه فروشی
حسینعلی شهریاری عضو مجلس ارتجاع از زاهدان در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط بر سر می‌برند وقیحانه گفت: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به‌سر می‌برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد».

وی که روز دوشنبه با رسانه‌های حکومتی مصاحبه می‌کرد افزود: «این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسانهای زیادی هم با یک کلیه زندگی می‌کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آنها نرسد دچار عوارض می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7d14cf9a-12b9-4d00-bc2d-8f17681268a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات